NASZE REALIZACJE - POMPY CIEPŁA

Częstochowa

CZYSTE POWIETRZE !!! PRZYBIJ 5 Z NIBE !!!
Montaż powietrznej pomy ciepła NIBE AMS 10-12 kW w budynku produkcyjnym współpracującą z jednostką wewnętrzną HBS 05-12, sterownikiem SMO 20 oraz z zbiornikiem  buforowym UKV 20-220. Sterownik SMO 20 obsługuje 1 obieg grzewczy – podłogowy.

Częstochowa

CZYSTE POWIETRZE !!! PRZYBIJ 5 Z NIBE, SZWEDZKA PROMOCJA – CASHBACK !!!
Modernizacji kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła marki NIBE F2040 8 kW, współpracującą z sterownikiem SMO 20, zbiornikiem c.w.u. BA-ST 9022-2FE oraz zasobnikiem buforowym UKV 20-220. Sterownik SMO 20 obsługuje 1 obieg grzewczy – podłogowy. do układu został podłączony istniejący system solarny.

Okolice Krzepic

CZYSTE POWIETRZE !!! PRZYBIJ 5 Z NIBE, SZWEDZKA PROMOCJA – CASHBACK !!!
Modernizacji kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła marki NIBE F2040 8 kW, współpracującą z sterownikiem SMO 20, zbiornikiem c.w.u. BA-ST 9022-2FE oraz zasobnikiem buforowym UKV 20-220. Sterownik SMO 20 obsługuje 1 obieg grzewczy – grzejnikowy. do układu został podłączony istniejący system solarny.

Okolice Mstowa

Montaż maszynowni pompy ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na szwedzkiej pompie ciepła NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej do 8 kW z zakresem pracy do -20°C, budową typu monoblok, inwerterową sprężarką. Pompa ciepła realizować będzie w całym budynku ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe oraz produkcję ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła realizuje ogrzewanie nawet do 58 °C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -20°C.

Okolice Częstochowy

PRZYBIJ 5 Z NIBE !!!
Montaż powietrznej pompy ciepła NIBE typu SPLIT 10-6 przeznaczonej do ogrzewania budynku oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. Jednostka zewnętrzna AMS 10-6 współpracuje z kompaktową centralą wewnętrzną z wbudowanym zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. 180 litrów BA-SVM 10-200/6 E oraz z zintegrowanym sterownikiem.

Okolice Krzepic

PRZYBIJ 5 Z NIBE !!!
Montaż powietrznej pompy ciepła NIBE typu SPLIT 10-6 przeznaczonej do ogrzewania budynku oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. Jednostka zewnętrzna AMS 10-6 współpracuje z kompaktową centralą wewnętrzną z wbudowanym zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. 180 litrów BA-SVM 10-200/6 E oraz z zintegrowanym sterownikiem.

Częstochowa

CZYSTE POWIETRZE !!! PRZYBIJ 5 Z NIBE !!!
Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła marki NIBE AMS 10-12 kW, współpracującą z sterownikiem SMO 40, zbiornikiem c.w.u. BA-ST 9022-2FE oraz zasobnikiem buforowym UKV 220. Sterownik SMO 40 obsługuje 1 obieg grzewczy – grzejnikowy, oraz 2 obieg podłogowy.

Okolice Częstochowy

Montaż i uruchomienie zestawów z powietrznymi pompami ciepła NIBE AMS 10-12 i AMS 10-8, sterownika SMO 40, zbiorników buforowego UKV 20-220, zbiornika buforowego basenowego UKV 100 oraz zbiornika c.w.u. BA-ST 9030 2FE. Pompy ciepła realizować będą ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe, ogrzewanie grzejnikowe, utrzymywać komfortową temperaturę w basenie oraz przygotowywać c.w.u.

Jaskrów

CZYSTE POWIETRZE !!! PRZYBIJ 5 Z NIBE !!!
Modernizacji kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła marki NIBE F2040 8 kW, współpracującą z sterownikiem SMO 40, zbiornikiem c.w.u. BA-ST 9022-2FE oraz zasobnikiem buforowym UKV 220. Sterownik SMO 20 obsługuje 1 obieg grzewczy – grzejnikowy.

Myszków

CZYSTE POWIETRZE !!! PRZYBIJ 5 Z NIBE !!!
Modernizacji kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła marki NIBE F2040 8 kW, współpracującą z sterownikiem SMO 40, zbiornikiem c.w.u. BA-ST 9022-2FE oraz zasobnikiem buforowym UKV 220. Sterownik SMO 40 obsługuje 2 obiegi grzewcze (jeden bezpośredni na grzejniki oraz 2 obieg grzewczy na podmieszaniu dla ogrzewania podłogowego)

Kalej

PRZYBIJ PIĄTKE Z NIBE !!!
Wykonanie maszynowni pompy ciepła w budynku mieszkalnym na szwedzkiej pompie ciepła NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej do 12 kW z zakresem pracy do -20°C, budową typu monoblok, inwerterową sprężarką. Pompa ciepła realizować będzie w całym budynku ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe oraz produkcję ciepłej wody użytkowej przy udziale centrali VVM 320 z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. Pompa ciepła realizuje ogrzewanie nawet do 58 °C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -20°C.
www.ekoinstalbud.com.pl

Koszęcin

Montaż powietrznej pompy ciepła w budynku stacji paliw – NIBE AMS 10-8 Split wraz z jednostką zewnętrzną HBS 05-12,  zbiornkiem buforowym UKV 20-220 wspólpracującą  z sterownikiem SMO 20

Okolice Świerklanca

CZYSTE POWIETRZE !!!
Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stalopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE PREMIUM F2120 16
(13 kW, 400V), współpracującą z sterownikiem SMO 20, zbiornikiem c.w.u. BA-ST 9020-2FE oraz zbiornikiem buforowym UKV 20-300.

Okolice Woźnik

CZYSTE POWIETRZE !!!
Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stalopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE PREMIUM F2120 16
(13 kW, 400V), współpracującą z sterownikiem SMO 20, zbiornikiem c.w.u. BA-ST 9030-2FE oraz zbiornikiem buforowym UKV 20-220.

Okolice Bełchatowa

CZYSTE POWIETRZE !!!
Modernizacja kotłowni węglowej polegająca na zamontowaniu gruntowej pompy ciepła NIBE S 1155-16 EM, zasobnika do c.w.u. BA-ST 9030 2FE oraz zbiornika buforowego UKV 20-300.

Częstochowa

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stalopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE PREMIUM F2120 20
(16 kW, 400V) współpracującą z sterownikiem SMO 20, zbiornikiem c.w.u. BA-ST 9030-2FE oraz zbiornikiem buforowym UKV 20-220.

Okolice Kłobucka

CZYSTE POWIETRZE !!!
Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stalopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE F2040 16 kW współpracującą sterownikiem SMO 40 (z dodatkowym obiegiem grzewczym z podmieszaniem), zasobnikiem BA-ST 9030-2 FE oraz z zbiornikiem buforowym UKV 20-220.

Okolice Częstochowy

Wykonanie kaskady pomp ciepła NIBE F2040 12 kW x 2 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Kaskada pomp ciepła realizuje ogrzewanie podłogowe płaszczyznowe, dodatkowo chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń klimakonwektorami poprzez zastosowanie bufora chłodu UKV 200 COOL. Natomiast c.w.u. przygotowywana jest w zbiorniku BA-ST 9040-1FE. Całość sterowana jest sterownikiem SMO 40.

Okolice Częstochowy

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stalopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE PREMIUM S2125 12 (9,9 kW, 400V) współpracującą z sterownikiem SMO 20, zbiornikiem c.w.u. BA-ST 9022-2FE oraz zbiornikiem buforowym UKV 20-220.

Częstochowa

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stalopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE  STANDARD F2040 8 kW współpracującą z centralą SHK 200 M z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 180 litrów, sterownikiem oraz zbiornikiem buforowym 200 litrów.

Okolice Zabrza

Montaż maszynowni pompy ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na szwedzkiej pompie ciepła NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej do 8 kW z zakresem pracy do -20°C, budową typu monoblok, inwerterową sprężarką. Pompa ciepła realizować będzie w całym budynku ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe oraz produkcję ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła realizuje ogrzewanie nawet do 58 °C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -20°C.

Okolice Częstochowy

Wykonanie maszynowni pompy ciepła w budynku mieszkalnym na szwedzkiej pompie ciepła NIBE S2120 12 (R290, 400V) o modulowanej mocy grzewczej do 9,9 kW z zakresem pracy do -25°C, budową typu monoblok, inwerterową sprężarką, sprawność SCOP do 5,0. Pompa ciepła realizować będzie w całym budynku ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe oraz produkcję ciepłej wody użytkowej. Trójfazowe zasilanie pompy ciepła powoduje, że nie ma potrzeby wymiany bezpieczników lub zmiany instalacji elektrycznej. Cichy wentylator z inteligentnym regulatorem utrzymuje poziom hałasu na poziomie 38 dB w odl. 2 m. Jako podgrzewacz pomocniczy pozostał kocioł gazowy.

Częstochowa

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego na paliwo typu ekogroszek kaskadą 3 szt. pomp ciepła NIBE F2040 16 kW współpracujących z zasobnikiem buforowym 500 litrów. Całość sterowana jest sterownikiem SMO 20.

Częstochowa

Wykonanie instalacji ogrzewania budynku usługowego. Kaskada pomp ciepła NIBE F2040 16 kW i F2040 12 kW realizuje ogrzewania podłogowe płaszczyznowe, dodatkowo chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń klimakonwektorami sufitowymi poprzez zastosowanie bufora chłodu UKV 300 COOL. Natomiast c.w.u. przygotowywana jest w zbiorniku BA-ST 9022-2FE. Całość sterowana jest sterownikiem SMO 40.
www.ekoinstalbud.com.pl

Częstochowa

CZYSTE POWIETRZE !!!
Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła marki NIBE F2040 12 kW, współpracującą z sterownikiem SMO 20 oraz zasobnikiem buforowym 200 litrów

Częstochowa

CZYSTE POWIETRZE !!!
Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE PREMIUM F2120 16 współpracującą z sterownikiem SMO 20, zbiornikiem c.w.u BA-ST 9022-2FE oraz zbiornikiem buforowym UKV 20-300.

Częstochowa

CZYSTE POWIETRZE !!!
Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE PREMIUM F2120 12 współpracującą z sterownikiem SMO 20, zbiornikiem c.w.u BA-ST 9022-2FE oraz zbiornikiem buforowym UKV 200 COOL. Zbiornik izolowany UKV 200 COOL wykorzystany zostanie przy instalacji grzejnikowej oraz klimkonwektorach do grzania i chłodzenia pomieszczeń.

Okolice Radomska

CZYSTE POWIETRZE  !!!
Modernizacji kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła marki NIBE F2040 8 kW, współpracującą z sterownikiem SMO 20, zbiornikiem c.w.u. BA-ST 9022-2FE oraz zasobnikiem buforowym UKV 220.

Woźniki

CZYSTE POWIETRZE !!!
Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE PREMIUM F2120 12 współpracującą z centralą wewnętrzną SHK 200M oraz zbiornikiem buforowym UKV 220.

Częstochowa

CZYSTE POWIETRZE !!!
Modernizacja kotłowni polegajaca na zamontowaniu pompy ciepła marki KOŁTON AIRKOMPAKT P1118. Pompa ciepła współpracuje z sterownikiem marki TECH oraz zbiornikami ELEKTROMET- buforowym 300 litrów oraz zbiornikiem do C.W.U. 300 litrów (wężownica 4,7 m2). Firma KOŁTON produkuje pompy ciepła Airkompakt, których konstrukcje zostały opracowane wspólnie z naukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Są to urządzenia zaprojektowane i zoptymalizowane do pracy w polskich warunkach klimatycznych. Pompy są zbudowane w oparciu o sprężarkę Copeland Scroll na czynnik chłodniczy R290, który jest przeznaczony do pomp ciepła z parownikami o dużych gabarytach, zapewniającymi maksymalną wymianę ciepła między powietrzem zewnętrznym a czynnikiem roboczym.

Dąbrowa Zielona

CZYSTE POWIETRZE + !!!
Modernizacji kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła marki NIBE AMS 10-8 z HBS 05-12, współpracującą z sterownikiem SMO 20, zbiornikiem c.w.u. BA-ST 9022-2FE oraz zasobnikiem buforowym UKV 220.

Piekary Śląskie

Montaż i uruchomienie maszynowni pompy ciepła w budynku mieszkalnym na szwedzkiej pompie ciepła NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej do 8 kW z zakresem pracy do -20°C, budową typu monoblok, inwerterową sprężarką współpracującą z kompaktową centralą wewnętrzną VVM S320 wyposażoną w inteligentny system sterowania. Zestaw obejmuje ogrzewacz wody o poj. 180 l, dodatkową grzałkę elektryczną, samoregulującą pompę obiegową, zawór do napełniania, manometr, zawór bezpieczeństwa i naczynie wzbiorcze. Dzięki zintegrowanemu Wi-Fi seria S stanowi naturalny element domu ze stałym dostępem do Internetu. Inteligentna technika cyfrowa automatycznie dostosowuje klimat w pomieszczeniu, zapewniając możliwość sterowania instalacją z telefonu lub tabletu. Zapewnia maksymalny komfort i minimalne zużycie energii, będąc jednocześnie przyjazną dla środowiska.

 

Kłobuck

Montaż i uruchomienie maszynowni pompy ciepła w budynku mieszkalnym na szwedzkiej pompie ciepła NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej do 8 kW z zakresem pracy do -20°C, budową typu monoblok, inwerterową sprężarką. Pompa ciepła realizować będzie w całym budynku ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe oraz produkcję ciepłej wody użytkowej za pomocą centrali wewnętrznej SHK 200M z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o poj. 180 litrów oraz nowoczesnym sterownikiem. Pompa ciepła realizuje ogrzewanie nawet do 58 °C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -20°C.
www.ekoinstalbud.com.pl

Kalej

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stalopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE  STANDARD F2040 8 kW współpracującą z centralą SHK 200 M z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 180 litrów, sterownikiem oraz zbiornikiem buforowym  UKV 20-220. 

Dąbrowa Zielona

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stalopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE  STANDARD F2040 8 kW współpracującą z centralą SHK 200 M z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 180 litrów, sterownikiem oraz zbiornikiem buforowym 200 litrów.

Okolice Kłomnic

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stalopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE PREMIUM F2120 16 (13,1 kW, 400V) współpracującą z sterownikiem SMO 20, zbiornikiem c.w.u. BA-ST 9022-2FE oraz zbiornikiem buforowym UKV 20-220.

Częstochowa

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stalopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE PREMIUM F2120 12 (9,2 kW, 400V) współpracującą z sterownikiem SMO 20, zbiornikiem c.w.u. BA-ST 9022-2FE oraz zbiornikiem buforowym UKV 20-220.

Okolice Panek

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stalopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE PREMIUM F2120 12 (9,2 kW, 400V) współpracującą z sterownikiem SMO 20, zbiornikiem c.w.u. BA-ST 9022-2FE oraz zbiornikiem buforowym UKV 20-220.

Okolice Psar

Montaż szwedzkiej pompy ciepła NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej do 8 kW z zakresem pracy do -20°C, budową typu monoblok, inwerterową sprężarką. Pompa ciepła realizować będzie w całym budynku ogrzewanie mieszane grzejnikowe i podłogowe oraz produkować ciepłą wodę użytkową. Pompa ciepła realizuje ogrzewanie nawet do 58 °C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -20°C.

Poraj

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego, nowoczesną powietrzną pompą ciepła NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej 4,0-16 kW. Pompa ciepła współpracować będzie z zaawansowanym sterownikiem SMO 40 sterującym ogrzewaniem grzejnikowym w pomieszczeniach biurowych oraz magazynowych. Zastosowano zbiornik buforowy NIBE UKV 20-500.

Okolice Kłobucka

Wymiana źródła ogrzewania z kotła stałopalnego na nowoczesną powietrzną pompę ciepła NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej 3,5-12 kW. Pompa ciepła współpracować będzie z zaawansowanym sterownikiem SMO 40 sterującym ogrzewaniem grzejnikowym oraz ogrzewaniem podłogowym. Zastosowano zbiornik do c.w.u. BA-ST 9030 1FEDC oraz zbiornik buforowy UKV 20-220.

Okolice Kłobucka

Wymiana źródła ogrzewania z kotła stałopalnego na nowoczesną powietrzną pompę ciepła NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej 3,5-12 kW. Pompa ciepła współpracować będzie z centralą wewnętrzną SHK 200M wyposażoną w zbiornik do c.w.u. o pojemności 180 litrów oraz inteligentny sterownik. Ze względu, że budynek posiada instalację ogrzewania grzejnikowego, zastosowano zbiornik buforowy o pojemności 200 litrów.

Częstochowa

Wykonanie maszynowni pompy ciepła w budynku mieszkalnym na szwedzkiej pompie ciepła NIBE F2120 8 o modulowanej mocy grzewczej do 6,3 kW z zakresem pracy do -25°C, budową typu monoblok, inwerterową sprężarką z technologią EVI (wtrysk pary), sprawność SCOP do 5,05. Pompa ciepła realizować będzie w całym budynku ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe oraz produkcję ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła realizuje ogrzewanie nawet do 65 °C i aż 63 °C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -25°C. Trójfazowe zasilanie pompy ciepła powoduje, że nie ma potrzeby wymiany bezpieczników lub zmiany instalacji elektrycznej. Cichy wentylator z inteligentnym regulatorem utrzymuje poziom hałasu na minimalnym poziomie – nawet przy pełnym obciążeniu.

Częstochowa

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stalopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE STANDARD F2040 16 kW współpracującą z sterownikiem SMO 20, oraz zbiornikiem buforowym 700 litrów z wężownicą karbowaną ze stali nierdzewnej do c.w.u.

Okolice Ostrowy nad Okszą

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stalopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE PREMIUM F2120 16 (13 kW, 400V) współpracującą z sterownikiem SMO 40, zbiornikiem c.w.u. BA-ST 9022-2FE oraz zbiornikiem buforowym UKV 20-220.

Okolice Złotego Potoku

Montaż pompy ciepła NIBE typu SPLIT 10-8 przeznaczonej do ogrzewania budynku oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. Jednostka zewnętrzna współpracuje z kompaktową centralą wewnętrzną z wbudowanym zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. 180 litrów BA-SVM 10-200 oraz z zintegrowanym sterownikiem.

Czestochowa

Montaż maszynowni pompy ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na szwedzkiej pompie ciepła NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej do 12 kW z zakresem pracy do -20°C, budową typu monoblok, inwerterową sprężarką. Pompa ciepła realizować będzie w całym budynku ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe oraz produkcję ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła realizuje ogrzewanie nawet do 58 °C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -20°C.

Okolice Złotego Potoku

Montaż maszynowni pompy ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na szwedzkiej pompie ciepła NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej do 8 kW z zakresem pracy do -20°C, budową typu monoblok, inwerterową sprężarką. Pompa ciepła realizować będzie w całym budynku ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe oraz produkcję ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła realizuje ogrzewanie nawet do 58 °C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -20°C.

Okolice Psar

Modernizacja kotłowni polegająca na zastapieniu kotła olejowego powietrzną pompą ciepła NIBE F2120 20 współpracującą z sterownikiem SMO 40, zbiornikiem c.w.u. 300 litrów oraz zbiornikiem buforowym 300 litrów.

Okolice Koszęcina

Wykonanie maszynowni pompy ciepła na szwedzkiej pompie ciepła NIBE F2120 współpracującej z nowoczesną kompaktową centralą VVM S320 oraz zbiornikiem buforowym UKV 100. Pompa ciepła realizować będzie ogrzewanie płaszczyznowe oraz produkować ciepłą wodę użytkową.

Częstochowa

Modernizacja kotłowni węglowej polegająca na zamontowaniu nowego źródła grzania w postaci nowoczesnej powietrznej pompy ciepła NIBE SPLIT AMS 10-12 współpracującą z jednostką wewnętrzną HBS 05, sterownikiem SMO 20 oraz zbiornika BA-WH 8050/300-F

Okolice Krzepic

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE F2120 12 współpracującą z sterownikiem SMO 40, zbiornikiem c.w.u. 200 litrów oraz zbiornikiem buforowym 200 litrów.

Okolice Mstowa

Wymiana źródła ogrzewania z kotła stałopalnego na nowoczesną powietrzną pompę ciepła NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej 3,5-8 kW. Ciepła woda użytkowa realizowana będzie przy udziale zbiornika Nibe BA-ST 9020-2FE. Ze względu, że budynek posiada ogrzewanie podłogowe, zastosowano zbiornik buforowy Nibe UKV 100. Do sterowania całym systemem wybrany został sterownik SMO 20 .

Okolice Złotego Potoku

Wymiana źródła ogrzewania z kotła stałopalnego na nowoczesną powietrzną pompę ciepła NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej 3,5-8 kW. Ciepła woda użytkowa realizowana będzie przy udziale zbiornika NIBE BA-ST 9020-2FE. Ze względu, że budynek posiada ogrzewanie grzejnikowe, zastosowano zbiornik buforowy NIBE UKV 20-220. Do sterowania całym systemem wybrany został sterownik SMO 20.

Okolice Złotego Potoku

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE F2120 16 współpracującą z centralą wewnętrzną SHK 200M oraz zbiornikiem buforowym UKV 220.

Częstochowa

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego na ekogroszek powietrzną pompą ciepła NIBE F2040 16 kW. Pompa ciepła realizować będzie ogrzewanie (2 obiegi: podłogowe oraz grzejnikowe) oraz produkować ciepłą wodę użytkową. Pompa ciepła realizuje ogrzewanie nawet do 58 °C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -20°C.

Okolice Złotego Potoku

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego na ekogroszek kaskadą powietrznych pomp ciepła NIBE F2040 16 kW x 2 szt. Pompy ciepła realizować będą ogrzewanie w 3 budynkach o łącznej pow. ok. 450 m2 oraz produkować ciepłą wodę użytkową. Pompa ciepła realizuje ogrzewanie nawet do 58 °C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -20°C.

Okolice Psar

Modernizacja instalacji polegająca na wymianie pompy ciepła z NIBE AMS 10-16 na nowoczesną jednostkę NIBE F2120 20 i montaż AMS 10-16 w budynku Spółki Wirplast, która będzie realizowała ogrzewanie płaszczyznowe w pomieszczeniach pakowni.

Okolice Przystajni

Zastąpienie kotła elektrycznego pompą ciepła w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Zamontowana została szwedzka pompa ciepła NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej do 6 kW z zakresem pracy do -20°C, budową typu monoblok, inwerterową sprężarką. Pompa ciepła realizować będzie w całym budynku ogrzewanie mieszane grzejnikowe i podłogowe oraz produkować ciepłą wodę użytkową. Pompa ciepła realizuje ogrzewanie nawet do 58 °C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -20°C.

Okolice Złotego Potoku

Modernizacja instalacji ogrzewania polegająca na zamontowaniu nowego źródła grzania w postaci nowoczesnej powietrznej pompy ciepła NIBE SPLIT AMS 10-12 współpracującą z jednostką wewnętrzną HBS 05 oraz sterownikiem SMO 20.

Okolice Dobrodzienia

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE F2120 20 współpracującą z zbiornikiem na ciepłą wodę użytkową BA-ST 9075-2FE oraz zbiornikiem buforowym UKV 20-500. Całość sterowana jest sterownikiem dotykowym SMO S40.

Okolice Kłobucka

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE F2120 16 współpracującą z centralą wewnętrzną SHK 200M oraz zbiornikiem buforowym UKV 220.

Okolice Częstochowy

Montaż maszynowni pompy ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na szwedzkiej pompie ciepła NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej do 8 kW z zakresem pracy do -20°C, budową typu monoblok, inwerterową sprężarką. Pompa ciepła realizować będzie w całym budynku ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe oraz produkcję ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła realizuje ogrzewanie nawet do 58 °C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -20°C.

Częstochowa

Okolice Mstowa

Okolice Częstochowy

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE F2120 16 współpracującą z centralą wewnętrzną SHK 200M oraz zbiornikiem buforowym UKV 220.

Okolice Pyrzowic

Wymiana pompy ciepła szwedzkiego producenta NIBE model F2040 16 kW na nowocześniejszą jednostkę F2120 20 (17 kW)

Okolice Kamienicy Polskiej

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE F2040 12 kW współpracującą z centralą wewnętrzną SHK 200M oraz zbiornikiem buforowym UKV 220.
www.ekoinstalbud.com.pl
 

Rogów nad Olzą

Montaż maszynowni pompy ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na szwedzkiej pompie ciepła NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej do 6 kW z zakresem pracy do -20°C, budową typu monoblok, inwerterową sprężarką. Pompa ciepła realizować będzie w całym budynku ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe oraz produkcję ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła realizuje ogrzewanie nawet do 58 °C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -20°C.
www.ekoinstalbud.com.pl
 

Okolice Ostrowy nad Okszą

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE F2120 16 współpracującą z centralą wewnętrzną SHK 200M oraz zbiornikiem buforowym UKV 220.
 

Okolice Tarnowskich Gór

Modernizacja kotłowni węglowej polegająca na zamontowaniu gruntowej pompy ciepła NIBE S 1155-16 EM, zasobnika VPB S300 R do c.w.u. oraz zbiornika buforowego UKV 20-500. Dolne źródło sondy pionowe 3×120 mb

Okolice Rędzin

Montaż maszynowni pompy ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na szwedzkiej pompie ciepła NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej do 6 kW z zakresem pracy do -20°C, budową typu monoblok, inwerterową sprężarką. Pompa ciepła realizować będzie w całym budynku ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe oraz produkcję ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła realizuje ogrzewanie nawet do 58 °C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -20°C.

Okolice Pajęczna

Wymiana źródła ogrzewania z kotła stałopalnego na nowoczesną powietrzną pompę ciepła NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej 3,5-12 kW. Ciepła woda użytkowa realizowana będzie przy udziale zbiornika Nibe BA-ST 9030-2FE. Ze względu, że budynek posiada ogrzewanie grzejnikowe, zastosowano zbiornik buforowy Nibe UKV 20-220. Do sterowania całym systemem wybrany został sterownik SMO 20.

Okolice Koszęcina

Modernizacja kotłowni węglowej polegająca na zamontowaniu gruntowej pompy ciepła NIBE S 1155-12 EM, zasobnika VPB S200 R do c.w.u. oraz zbiornika buforowego UKV 20-500. Dolne źródło sondy pionowe 3×100 mb.

Okolice Brynka

Montaż i uruchomienie maszynowni pompy ciepła w budynku mieszkalnym na szwedzkiej pompie ciepła NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej do 6 kW z zakresem pracy do -20°C, budową typu monoblok, inwerterową sprężarką. Pompa ciepła realizować będzie w całym budynku ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe oraz produkcję ciepłej wody użytkowej za pomocą centrali wewnętrznej SHK 200M z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o poj. 180 litrów oraz nowoczesnym sterownikiem. Pompa ciepła realizuje ogrzewanie nawet do 58 °C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -20°C.

Okolice Konopisk

Montaż pompy ciepła NIBE typu SPLIT 10-8 przeznaczonej do ogrzewania budynku (ogrzewanie podłogowe płaszczyznowe) oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. Jednostka zewnętrzna współpracuje z kompaktową centralą wewnętrzną z wbudowanym zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. 180 litrów BA-SVM 10-200 oraz z zintegrowanym sterownikiem.

Okolice Lublińca

Wykonanie maszynowni pompy ciepła w budynku mieszkalnym o powierzchni 200 m2 na szwedzkiej pompie ciepła NIBE F2120 o modulowanej mocy grzewczej do 9,2 kW z zakresem pracy do -25°C, budową typu monoblok, inwerterową sprężarką z technologią EVI (wtrysk pary), sprawność SCOP do 5,05. Pompa ciepła realizować będzie w całym budynku ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe oraz produkcję ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła realizuje ogrzewanie nawet do 65 °C i aż 63 °C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -25°C. Trójfazowe zasilanie pompy ciepła powoduje, że nie ma potrzeby wymiany bezpieczników lub zmiany instalacji elektrycznej. Cichy wentylator z inteligentnym regulatorem utrzymuje poziom hałasu na minimalnym poziomie – nawet przy pełnym obciążeniu. http://www.nibe.pl/…/Powietrzne-pompy-ciepla-pr…/nibe-f2120/

Okolice Częstochowa

Wymiana źródła ogrzewania z kotła stałopalnego na nowoczesną powietrzną pompę ciepła NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej 3,5-12 kW. Ciepła woda użytkowa realizowana będzie przy udziale zbiornika Nibe BA-ST 9040-2FE. Ze względu, że budynek posiada ogrzewanie mieszane (grzejnikowo-podłogowe) zastosowano zbiornik buforowy Nibe UKV 20-300. Do sterowania całym systemem wybrany został sterownik SMO 40 (ciepła woda użytkowa, obieg grzejnikowy oraz podłogowy- mieszaczowy z siłownikiem)

Okolice Kłobucka

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE F2040 12 kW współpracującą z centralą wewnętrzną SHK 200M oraz zbiornikiem buforowym UKV 220.

Okolice Piotrkowa Trybunalskiego

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE F2040 12 kW współpracującą z centralą wewnętrzną SHK 200M oraz zbiornikiem buforowym UKV 220. Dodatkowo zespół grzewczy został uzupełniony o instalację fotowoltaiczną o mocy 10 kWp.

Witkowice

Montaż i uruchomienie maszynowni pompy ciepła w budynku mieszkalnym na szwedzkiej pompie ciepła NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej do 8 kW z zakresem pracy do -20°C, budową typu monoblok, inwerterową sprężarką. Pompa ciepła realizować będzie w całym budynku ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe oraz produkcję ciepłej wody użytkowej za pomocą centrali wewnętrznej SHK 200M z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o poj. 180 litrów oraz nowoczesnym sterownikiem. Pompa ciepła realizuje ogrzewanie nawet do 58 °C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -20°C.

Okolice Praszki

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE F2120 12 współpracującą z centralą wewnętrzną SHK 200M oraz zbiornikiem buforowym UKV 220. Dodatkowo zespół grzewczy został uzupełniony o instalację fotowoltaiczną.

Okolice Psar

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE F2040 8 kW współpracującą z centralą wewnętrzną SHK 200M oraz zbiornikiem buforowym UKV 220.

Częstochowa

Modernizacja w budynku polegająca na wykonaniu instalacji mieszanej (parter podłogowe, piętro grzejniki) oraz powietrznej pompy ciepła marki NIBE AMS 10-6. Pompa ciepła współpracuje z jednostką zewnętrzną HBS 05 oraz sterownikiem SMO 40. Ciepła woda użytkowa realizowana za pomocą zbiornika c.w.u marki NIBE BA-ST oraz zastosowany został zbiornik buforowy UKV 100. Chłodzenie latem budynku odbywać się będzie poprzez instalację ogrzewania podłogowego dzięki zamontowaniu zaworu chłodu. Źródłem szczytowym jest zamontowany przepływowy kocioł elektryczny ELK 9.

Częstochowa

Modernizacja źródła ogrzewania w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, polegająca na zdemontowaniu kilkunastoletniego kotła gazowego i zastąpieniu powietrzną pompą ciepła marki NIBE model F2040 12 kW. Jednostka zewnętrzna współpracować będzie z wewnętrzną centralą SHK 200 M z wbudowanym zasobnikiem 180 litrów na c.w.u. oraz wyposażoną w nowoczesny sterownik. Istniejąca instalacja grzewcza grzejnikowa zasilana będzie zbiornikiem buforowym UKV 20-220. Na dachu zamontowana została instalacja fotowoltaiczna o mocy 8 kWp.

Okolice Praszki

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE F2120 12 współpracującą z zbiornikiem BA-WH 8040/15-1F obsługującym zestaw solarny oraz zbiornikiem buforowym UKV 220. Dodatkowo zespół grzewczy został uzupełniony o baterię fotowoltaiczną o mocy 10 kWp.

Częstochowa

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła model monoblok NIBE F2040 8 kW o modulowanej mocy grzewczej w zakresie 3-8 kW. Pompa ciepła zasila system grzewczy grzejnikowy poprzez stojący zbiornik buforowy oraz przygotowuje ciepłą wodę użytkową w centrali wewnętrznej wyposażonej w 180 litrowy zasobnik. Centrala wewnętrzna SHK 200 M wyposażona jest wbudowany wielofunkcyjny sterownik z kolorowym wyświetlaczem, wbudowany ogrzewacz pomocniczy o stopniowanej mocy do 9 kW, wbudowany zawór przełączający na chłodzenie, posiada automatyczną funkcję zwalczania bakterii Legionella, elektroniczną pompę obiegową z płynną regulacją prędkości, wbudowane naczynie przeponowe. Posiada możliwość sterownia przez Internet.

Kruszyna

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE F2120 12 współpracującą z centralą wewnętrzną SHK 200M oraz zbiornikiem buforowym UKV 220. Dodatkowo zespół grzewczy został uzupełniony o baterię fotowoltaiczną o mocy 10 kWp.

Okolice Kruszyny

Modernizacja kotłowni węglowej polegającej na montażu powietrznej pompy ciepła marki NIBE model monoblok F2040 6 kW współpracującej z nową centralą wewnętrzną SHK 200 M wyposażoną w zbiornik do c.w.u oraz wbudowany sterownik.

Koszęcin

Modernizacja kotłowni polegająca na zdemontowaniu kotła stałopalnego i zastąpieniu go nowym źródłem grzania w postaci powietrznej pompy ciepła NIBE F2040 12 kW typu powietrze-woda współpracującej z sterownikiem SMO 40, zbiornikiem do produkcji c.w.u. z dodatkową wężownicą solarną oraz zbiornikiem buforowym do c.o. Dodatkowo zespół grzewczy został uzupełniony o baterię fotowoltaiczną o mocy 10 kWp. W kotłowni pozostał istniejący kocioł olejowy.

Wancerzów

Modernizacja kotłowni węglowej polegającej na montażu powietrznej pompy ciepła marki NIBE model monoblok F2040 8 kW współpracującej z nową centralą wewnętrzną SHK 200 M wyposażoną w zbiornik do c.w.u oraz wbudowany sterownik.

Okolice Działoszyna

Modernizacja kotłowni węglowej polegającej na montażu powietrznej pompy ciepła marki NIBE model monoblok F2040 8 kW współpracującej z nową centralą wewnętrzną SHK 200 M wyposażoną w zbiornik do c.w.u oraz wbudowany sterownik. W kotłowni został również zamontowany kocioł pelletowy marki KOŁTON w ramach programu „Czyste powietrze”.

Częstochowa

Montaż i uruchomienie maszynowni pompy ciepła w budynku mieszkalnym na szwedzkiej pompie ciepła NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej do 12 kW z zakresem pracy do -20°C, budową typu monoblok, inwerterową sprężarką. Pompa ciepła realizować będzie w całym budynku ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe oraz produkcję ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła realizuje ogrzewanie nawet do 58 °C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -20°C.

Okolice Częstochowy

Wykonanie maszynowni pompy ciepła w budynku mieszkalnym na szwedzkiej pompie ciepła NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej do 6 kW z zakresem pracy do -20°C, budową typu monoblok, inwerterową sprężarką. Pompa ciepła realizować będzie w całym budynku ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe oraz produkcję ciepłej wody użytkowej przy udziale centrali VVM 320 z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. Pompa ciepła realizuje ogrzewanie nawet do 58 °C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -20°C.

Okolice Psar

Modernizacja kotłowni węglowej polegającej na montażu powietrznej pompy ciepła marki NIBE model monoblok F2040 12 kW współpracującej z nową centralą wewnętrzną SHK 200 M wyposażoną w zbiornik do c.w.u oraz wbudowany sterownik.

Okolice Ostrowy nad Okszą

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE Split 8 kW współpracującą z centralą wewnętrzną SHK 200 wyposażoną w zbiornik c.w.u. oraz wbudowany sterownik.

Okolice Psar

Modernizacja instalacji ogrzewania polegającej na zamontowaniu nowego źródła grzania w postaci nowoczesnej powietrznej pompy ciepła NIBE SPLIT AMS 10-16 typu powietrze-woda współpracującą z jednostką wewnętrzną HBS 05 oraz sterownikiem SMO 40. Dodatkowo zespół grzewczy został uzupełniony o baterię fotowoltaiczną o mocy 10 kWp.

Okolice Częstochowy

Modernizacji kotłowni polegająca na zdemontowaniu kotła stałopalnego i zastąpieniu w/w urządzenia powietrzną pompą ciepła marki NIBE F2120 12 kW współpracującego z zasobnikiem typu BA-WH 8075/30 1F i sterownikiem SMO 20. Budynek został wyposażony w instalację fotowoltaiczną.

Okolice Częstochowy

Modernizacji kotłowni polegająca na zdemontowaniu kotła stałopalnego i zastąpieniu w/w urządzenia powietrzną pompą ciepła marki NIBE AMS 10-8 współpracującego z centralą HK 200S, zasobnikiem buforowym UKV 220 i sterownikiem SMO 40. Budynek zostanie wyposażony w klimakonwektory służące do ogrzewania i chłodzenia w upalne dni.

Okolice Częstochowy

Wykonanie maszynowni pompy ciepła w budynku mieszkalnym o powierzchni 180 m2 na szwedzkiej pompie ciepła NIBE F2120 o modulowanej mocy grzewczej do 12 kW z zakresem pracy do -25°C, budową typu monoblok, inwerterową sprężarką z technologią EVI (wtrysk pary), sprawność SCOP do 5,05. Pompa ciepła realizować będzie w całym budynku ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe oraz produkcję ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła realizuje ogrzewanie nawet do 65 °C i aż 63 °C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -25°C. Trójfazowe zasilanie pompy ciepła powoduje, że nie ma potrzeby wymiany bezpieczników lub zmiany instalacji elektrycznej. Cichy wentylator z inteligentnym regulatorem utrzymuje poziom hałasu na minimalnym poziomie – nawet przy pełnym obciążeniu. http://www.nibe.pl/…/Powietrzne-pompy-ciepla-pr…/nibe-f2120/

Okolice Częstochowy

Modernizacja kotłowni polegająca na zdemontowaniu kotła stałopalnego i zastąpieniu w/w urządzenia powietrzną pompą ciepła marki NIBE AMS 10-12 Split wraz z centralą wewnętrzną produkująca c.w.u. HK 200S oraz wykonaniem odpływu skroplin do istniejącego zbiornika znajdującego się na zewnątrz budynku. Na dachu budynku została wcześniej zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 10 kWp

Okolice Częstochowy

Montaż pompy ciepła NIBE typu split 12 kW przeznaczonej do ogrzewania budynku (ogrzewanie podłogowe płaszczyznowe) oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. Jednostka zewnętrzna współpracuje z kompaktową centralą wewnętrzną z wbudowanym zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. 180 litrów. Zamontowane urządzenia sterowane są za pomocą sterownika NIBE SMO 20.

Częstochowa

Montaż oraz uruchomienie nowoczesnej powietrznej pompy ciepła NIBE F2120 o modulowanej mocy do 12 kW. Model F2120 stanowi przełom w technologii pomp ciepła typu powietrze/woda, osiągając sezonowy współczynnik efektywności SCOP powyżej wartości 5,0! Oznacza to, że pompa ciepła jest wstanie wyprodukować pięć razy więcej energii niż sama pobiera. Jednostka zewnętrzna współpracuje z wewnętrzną centralą VVM 310, która posiada wbudowany zasobnik do przygotowania ciepłej wody użytkowej o pojemności 270 litrów, zintegrowany zbiornik buforowy do c.o. oraz wężownicę do c.w.u. wykonaną ze stali nierdzewnej. Na całej powierzchni budynku zostało ułożone ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe, które ma zapewnić odpowiedni komfort użytkownikom.

Dąbrowa Zielona

Montaż powietrznej pompy ciepła szwedzkiej firmy NIBE F2040 8 kW o modulowanej mocy grzewczej pracującej na sprężarce inwerterowej (Twin-rotary) z wbudowaną funkcją chłodzenia. Jednostka zewnętrzna F2040 będzie współpracowała z wielofunkcyjną centralą wewnętrzna VVM 320 do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, pełniąca również funkcję kotła elektrycznego. Zaprojektowana specjalnie do współpracy z pompami ciepła F2040 tworząc z nimi kompletny system do ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej.

Okolice Lublińca

Montaż pompy ciepła NIBE typu split 12 kW przeznaczonej do ogrzewania budynku (ogrzewanie podłogowe płaszczyznowe) oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. Jednostka zewnętrzna współpracuje z kompaktową centralą wewnętrzną z wbudowanym zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. 180 litrów. Zamontowane urządzenia sterowane są za pomocą sterownika NIBE SMO 20.

Częstochowa

Montaż i uruchomienie pompy ciepła NIBE typu split 8 kW przeznaczonej do ogrzewania budynku (ogrzewanie podłogowe płaszczyznowe) oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. Jednostka zewnętrzna współpracuje z kompaktową centralą wewnętrzną z wbudowanym zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. 180 litrów. Zamontowane urządzenia sterowane są za pomocą sterownika NIBE SMO 20, w budynku została wykonana również instalacja wentylacji mechanicznej holenderskiej firmy COMAIR wraz z montażem rekuperatora HRUC 300.

Okolice Psar

Instalacja kaskady pomp ciepła NIBE SPLIT AMS 10-16 kW wraz z jednostkami wewnętrznymi NIBE HBS 05 sterowanych modułem NIBE SMO 40 wraz z zbiornikiem typu BUZ co daje nam kompletny system grzewczy dla ogrzewania pomieszczeń biurowych firmy o zasięgu europejskim.

Okolice Kłomnic

Montaż w budynku mieszkalnym powietrznej pompy ciepła NIBE typu SPLIT AMS 10-8 kW wraz z centralą HK 200 S. Powietrzna pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej zasila podłogowy system grzewczy oraz przygotowuje ciepłą wodę użytkową poprzez kompaktową centralę wewnętrzną z zintegrowanym emaliowanym zbiornikiem o poj. 180 litrów. Całość sterowana jest nowoczesnym wielofunkcyjnym modułem SMO 40. System grzewczy osiąga dzięki pracy samej sprężarki 58 stopni Celsjusza co czyni urządzenie idealnym rozwiązaniem dla tego typu budynku. Centrala wyposażona jest w wbudowany ogrzewacz pomocniczy o stopniowej mocy do 9 kW. Jednostka zewnętrzna AMS 10 dostarcza energię cieplną do ogrzania wody użytkowej i zasilania systemu grzewczego, korzystając z darmowej energii zawartej w powietrzu zewnętrznym, pracując wydajnie w przedziale niskich temperatur aż do -20°C.

Okolice Częstochowa

Montaż i uruchomienie pompy ciepła NIBE typu split 12 kW przeznaczonej do ogrzewania budynku (ogrzewanie podłogowe płaszczyznowe) oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. Jednostka zewnętrzna współpracuje z kompaktową centralą wewnętrzną z wbudowanym zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. 180 litrów. Zamontowane urządzenia sterowane są za pomocą sterownika NIBE SMO 20.

Okolice Psar

Modernizacja kotłowni na budynku o powierzchni grzewczej 240 m2 polegającej na zamontowaniu nowego źródła grzania w postaci nowoczesnej powietrznej pompy ciepła NIBE SPLIT AMS 10-16 typu powietrze-woda współpracującą z jednostką wewnętrzną HBS 05 oraz sterownikiem SMO 40. Konfiguracja polegała na zdemontowaniu kotła stałopalnego węglowego, przerobieniu instalacji oraz przygotowaniu układu pod zasilenie basenu zewnętrznego.

Częstochowa

Montaż i uruchomienie pompy ciepła NIBE typu split 12 kW przeznaczonej do ogrzewania budynku (ogrzewanie podłogowe płaszczyznowe) oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. Jednostka zewnętrzna współpracuje z kompaktową centralą wewnętrzną z wbudowanym zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. 180 litrów. Zamontowane urządzenia sterowane są za pomocą sterownika NIBE SMO 20.

Okolice Kłobucka

Montaż i uruchomienie powietrznej pompy ciepła NIBE typu SPLIT AMS 10-12 kW współpracującej z jednostką wewnętrzną HBS 05, sterownikiem SMO 40 oraz z wykorzystaniem zbiornika typu BUZ z wężownicą solarną. Pompa ciepła zasila mieszany system grzewczy (ogrzewanie podłogowe oraz grzejnikowe) oraz przygotowuje ciepłą wodę użytkową. W okresie letnim będzie dostarczała chłód do wykonanej instalacji wentylacji mechanicznej holenderskiej marki COMAIR.

Okolice Kamienicy Polskiej

Montaż i uruchomienie pompy ciepła NIBE typu split 12 kW przeznaczonej do ogrzewania budynku oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. Jednostka zewnętrzna współpracuje z kompaktową centralą wewnętrzną z wbudowanym zintegrowanym zbiornikiem c.w.u. 180 litrów. Zamontowane urządzenia sterowane są za pomocą sterownika NIBE SMO 20. W budynku mieszkalnym zastosowano tradycyjne ogrzewanie grzejnikowe.

Kłobuck

Modernizacja kotłowni opalanej paliwem typu miał węglowy polegającej na zamontowaniu powietrznej pompy ciepła NIBE typu SPLIT AMS 10-12 kW wraz z centralą HK 200 S posiadającą zintegrowany zasobnik emaliowany 180 litrów do produkcji c.w.u., wiszącym buforem ciepła UKV 100. Całość sterowana jest nowoczesnym wielofunkcyjnym modułem SMO 20. System grzewczy osiąga dzięki pracy samej sprężarki 58 stopni Celsjusza co czyni urządzenie idealnym rozwiązaniem dla tego typu budynku. Centrala wyposażona jest w wbudowany ogrzewacz pomocniczy o stopniowej mocy do 9 kW. Jednostka zewnętrzna AMS 10-12 dostarcza energię cieplną do ogrzania wody użytkowej i zasilania systemu grzewczego, korzystając z darmowej energii zawartej w powietrzu zewnętrznym, pracując wydajnie w przedziale niskich temperatur aż do -20°C.

Dąbrowa Górnicza

Montaż powietrznej pompy ciepła szwedzkiej firmy NIBE F2040 12 kW o modulowanej mocy grzewczej pracującej na sprężarce inwerterowej (Twin-rotary) z wbudowaną funkcją chłodzenia. Jednostka zewnętrzna F2040 będzie współpracowała z wielofunkcyjną centralą wewnętrzna VVM 320 do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, pełniąca również funkcję kotła elektrycznego. Zaprojektowana specjalnie do współpracy z pompami ciepła F2040 tworząc z nimi kompletny system do ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej. Czyste i świeże powietrze będzie dostarczał rekuperator holenderskiej firmy COMAIR HRUC 520 działający na instalacji z tworzywa (powłoka antystatyczna i antybakteryjna) ukrytej w posadzce w wylewce anhydrytowej pod ogrzewaniem wodnym płaszczyznowym podłogowym.

Okolice Częstochowy

Montaż i uruchomienie zestawu dwóch powietrznych pomp ciepła szwedzkiej marki NIBE F2040 (2×12 kW ) wraz z maszynownią (Bufor UKVS 500 litrów z wężownicą pod kominek wodny oraz zbiornik BA-ST 300 litrów na produkcję ciepłej wody użytkowej).

Okolice Kłobucka

Montaż w budynku mieszkalnym powietrznej pompy ciepła NIBE typu SPLIT AMS 10-8 kW wraz z centralą HK 200 S. Powietrzna pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej zasila podłogowy system grzewczy oraz przygotowuje ciepłą wodę użytkową poprzez kompaktową centralę wewnętrzną z zintegrowanym emaliowanym zbiornikiem o poj. 180 litrów. Całość sterowana jest nowoczesnym wielofunkcyjnym modułem SMO 20. System grzewczy osiąga dzięki pracy samej sprężarki 58 stopni Celsjusza co czyni urządzenie idealnym rozwiązaniem dla tego typu budynku. Centrala wyposażona jest w wbudowany ogrzewacz pomocniczy o stopniowej mocy do 9 kW. Jednostka zewnętrzna AMS 10 dostarcza energię cieplną do ogrzania wody użytkowej i zasilania systemu grzewczego, korzystając z darmowej energii zawartej w powietrzu zewnętrznym, pracując wydajnie w przedziale niskich temperatur aż do -20°C.

Okolice Tarnowskich Gór

Montaż w budynku mieszkalnym powietrznej pompy ciepła NIBE typu SPLIT AMS 10 kW wraz z centralą HK 200 S. Powietrzna pompa ciepła o modulowanej mocy grzewczej zasila podłogowy system grzewczy oraz przygotowuje ciepłą wodę użytkową poprzez kompaktową centralę wewnętrzną z zintegrowanym emaliowanym zbiornikiem o poj. 180 litrów. Całość sterowana jest nowoczesnym wielofunkcyjnym modułem SMO 20. System grzewczy osiąga dzięki pracy samej sprężarki 58 stopni Celsjusza co czyni urządzenie idealnym rozwiązaniem dla tego typu budynku. Centrala wyposażona jest w wbudowany ogrzewacz pomocniczy o stopniowej mocy do 9 kW. Jednostka zewnętrzna AMS 10 dostarcza energię cieplną do ogrzania wody użytkowej i zasilania systemu grzewczego, korzystając z darmowej energii zawartej w powietrzu zewnętrznym, pracując wydajnie w przedziale niskich temperatur aż do -20°C.

Okolice Wojkowic

Montaż powietrznej pompy ciepła szwedzkiej firmy NIBE F2040 8 kW o modulowanej mocy grzewczej pracującej na sprężarce inwerterowej (Twin-rotary) z wbudowaną funkcją chłodzenia. Jednostka zewnętrzna F2040 będzie współpracowała z wielofunkcyjną centralą wewnętrzna VVM 320 do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, pełniąca również funkcję kotła elektrycznego. Zaprojektowana specjalnie do współpracy z pompami ciepła F2040 tworząc z nimi kompletny system do ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej.

Okolice Psar

Modernizacja kotłowni na budynku o powierzchni grzewczej 200 m2 polegającej na zamontowaniu nowego źródła grzania w postaci nowoczesnej powietrznej pompy ciepła NIBE SPLIT AMS 10-16 typu powietrze-woda współpracującą z jednostką wewnętrzną HBS 05 oraz sterownikiem SMO 40. Konfiguracja polegała na wykonaniu instalacji hydraulicznej z wykorzystaniem istniejącej instalacji solarnej, montażu dodatkowych podzespołów, które w okresie letnim będą obsługiwały basen zewnętrzny.

Okolice Tarnowskich Gór

Montaż nowoczesnej powietrznej pompy ciepła NIBE F2120 o modulowanej mocy do 16 kW. Model F2120 stanowi przełom w technologii pomp ciepła typu powietrze/woda, osiągając sezonowy współczynnik efektywności SCOP powyżej wartości 5,0! Oznacza to, że pompa ciepła jest wstanie wyprodukować pięć razy więcej energii niż sama pobiera. Jednostka zewnętrzna współpracuje z wewnętrzną centralą VVM 310, która posiada wbudowany zasobnik do przygotowania ciepłej wody użytkowej o pojemności 270 litrów, zintegrowany zbiornik buforowy do c.o. oraz wężownicę do c.w.u. wykonaną ze stali nierdzewnej. Na całej powierzchni budynku zostało ułożone ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe, które ma zapewnić odpowiedni komfort użytkownikom oraz została wykonana nowoczesna instalacja wentylacji mechanicznej z holenderskim rekuperatorem marki COMAIR.

Częstochowa

Wykonanie maszynowni pompy ciepła w budynku mieszkalnym o powierzchni 340 m2 na szwedzkiej pompie ciepła NIBE F2120 o modulowanej mocy grzewczej do 20 kW z zakresem pracy do -25°C, budową typu monoblok, inwerterową sprężarką z technologią EVI (wtrysk pary), sprawność SCOP do 5,05. Pompa ciepła realizować będzie w całym budynku ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe oraz produkcję ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła realizuje ogrzewanie nawet do 65 °C i aż 63 °C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -25°C. Trójfazowe zasilanie pompy ciepła powoduje, że nie ma potrzeby wymiany bezpieczników lub zmiany instalacji elektrycznej. Cichy wentylator z inteligentnym regulatorem utrzymuje poziom hałasu na minimalnym poziomie – nawet przy pełnym obciążeniu. http://www.nibe.pl/…/Powietrzne-pompy-ciepla-pr…/nibe-f2120/

Okolice Częstochowy

Montaż nowoczesnej powietrznej pompy ciepła NIBE F2120 o modulowanej mocy do 16 kW. Model F2120 stanowi przełom w technologii pomp ciepła typu powietrze/woda, osiągając sezonowy współczynnik efektywności SCOP powyżej wartości 5,0! Oznacza to, że pompa ciepła jest wstanie wyprodukować pięć razy więcej energii niż sama pobiera. Jednostka zewnętrzna współpracuje z wewnętrzną centralą VVM 310, która posiada wbudowany zasobnik do przygotowania ciepłej wody użytkowej o pojemności 270 litrów, zintegrowany zbiornik buforowy do c.o. oraz wężownicę do c.w.u. wykonaną ze stali nierdzewnej. Na całej powierzchni budynku zostało ułożone ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe, które ma zapewnić odpowiedni komfort użytkownikom.

Okolice Częstochowy

Montaż nowoczesnej powietrznej pompy ciepła NIBE F2120 o modulowanej mocy do 16 kW. Model F2120 stanowi przełom w technologii pomp ciepła typu powietrze/woda, osiągając sezonowy współczynnik efektywności SCOP powyżej wartości 5,0! Oznacza to, że pompa ciepła jest wstanie wyprodukować pięć razy więcej energii niż sama pobiera. Instalacja grzewcza realizowana będzie poprzez wykonane ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe. Do zamontowanego zbiornika buforowego NIBE BA-WH 8075/30-1F z dolną wężownicą 750/300L podłączony zostanie kominek z płaszczem wodnym. W zbiorniku został zamontowany moduł grzejny MEL sterowany bezpośrednio sterownikiem SMO 40.

Okolice Częstochowy

Modernizacja kotłowni na olej opałowy o mocy 63 kW w budynku mieszkalnym o powierzchni 500 m2 na kaskadę 2 powietrznych pomp ciepła NIBE F2120, z zakresem pracy do -25°C, budowa typu monoblok, z inwertorową sprężarką, modulowana mocą grzewcza 16 kW, sprawność SCOP do 5,05. Kaskadę pomp ciepła obsługuje zbiornik c.w.u. z wężownicą pod istniejący system solarny, wyposażony w stopniowaną grzałkę o mocy 6 kW oraz zbiornik buforowy wyposażony w trzystopniową grzałkę o mocy 9 kW. System grzewczy na bazie kaskady 2 powietrznych pomp ciepła NIBE F2120 sterowny jest za pomocą zewnętrznego modułu NIBE SMO 40.

Okolice Konopisk

Montaż powietrznej pompy ciepła szwedzkiej firmy NIBE powietrze/woda o modulowanej mocy grzewczej AMS 10-12 współpracującej z kompaktową centralą HK 200S z zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. i zewnętrznym sterownikiem SMO. Pompa ciepła NIBE SPLIT ma ogrzewać budynek i produkować c.w.u. Posiada wbudowaną funkcję chłodzenia aktywnego, realizowaną poprzez odwrócenie obiegu.

Okolice Zalewu Sulejowskiego

Montaż powietrznej pompy ciepła szwedzkiej firmy NIBE F2040 12 kW o modulowanej mocy grzewczej pracującej na sprężarce inwerterowej (Twin-rotary) z wbudowaną funkcją chłodzenia. Jednostka zewnętrzna F2040 będzie współpracowała z wielofunkcyjną centralą wewnętrzna VVM 320 do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, pełniąca również funkcję kotła elektrycznego. Zaprojektowana specjalnie do współpracy z pompami ciepła F2040 tworząc z nimi kompletny system do ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej.

Koszęcin

Modernizacja kotłowni gazowej z paliwa typu propan na powietrzną pompę ciepła NIBE F2120 z inwerterowa sprężarka, chłodzeniem aktywnym, zakresem pracy do -25°C, budowa typu monoblok, modulowana moc grzewcza 16 kW, sprawność SCOP do 5,05. Pompę ciepła obsługuje multiwalentny zbiornik z wężownicą pod istniejący system solarny, kominek z płaszczem wodnym oraz trzystopniową grzałkę o mocy 9 kW.

Okolice Radomska

Montaż powietrznej pompy ciepła szwedzkiej firmy NIBE F2040 16 kW o modulowanej mocy grzewczej pracującej na sprężarce inwerterowej (Twin-rotary). Centrala VVM 310 posiada wbudowany zasobnik do przygotowania ciepłej wody użytkowej o pojemności 270 litrów, zintegrowany zbiornik buforowy do c.o. oraz wężownicę do c.w.u. wykonana ze stali nierdzewnej.

Okolice Częstochowy

Montaż powietrznej pompy ciepła szwedzkiej firmy NIBE F 2040 8 kW z centralą VVM 320 do istniejącej instalacji w budynku mieszkalnym o powierzchni 100 m2.

Okolice Herb

Modernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 180 m2. Modernizacja polegała na demontażu istniejącego źródła ciepła tj. kotła na ekogroszek i zastąpieniu go powietrzną pompą ciepła NIBE F2040 o mocy grzewczej 12 kW. Pompa ciepła zasila mieszany system grzewczy (ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe) oraz przygotowuje ciepłą wodę użytkową w zbiorniku multiwalentnym typu BUZ 500/200 wyposażonym w dolną wężownicę do której zostały podłączone istniejące panele solarne. System grzewczy na bazie powietrznej pompy ciepła NIBE F2040 sterowny jest za pomocą zewnętrznego modułu NIBE SMO 40.

Częstochowa

Powietrzna pompa ciepła NIBE F2040 8 kW do ogrzewania budynku zimą przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia latem.

Okolice Olsztyna

Powietrzna pompa ciepła NIBE F2040 8 kW do ogrzewania budynku zimą przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia latem.

Tarnowskie Góry

Montaż i uruchomienie maszynowni pompy ciepła w budynku mieszkalnym na szwedzkiej pompie ciepła NIBE F2040 o modulowanej mocy grzewczej do 8 kW z zakresem pracy do -20°C, budową typu monoblok, inwerterową sprężarką. Pompa ciepła realizować będzie w całym budynku ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe oraz produkcję ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła realizuje ogrzewanie nawet do 58 °C gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -20°C.

Okolice Kłobucka

Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła stałopalnego powietrzną pompą ciepła NIBE F2040 8 kW współpracującą z centralą wewnętrzną SHK 200M oraz zbiornikiem buforowym UKV 300. Dodatkowo zespół grzewczy został uzupełniony o instalację fotowoltaiczną. Instalacja fotowoltaiczna została wykonana przez zaprzyjaźnioną firmę: https://www.greenhouse-rs.eu

Będzin

Powietrzna pompa ciepła NIBE F2040 8 kW do ogrzewania budynku zimą przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia latem.

Czarny Las k/ Częstochowy

Powietrzna pompa ciepła NIBE F2040 8 kW do ogrzewania budynku zimą przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia latem.

Puszczew k/Herb

Modernizacja kotłowni węglowej poprzez zamontowanie gruntowej pompy ciepła NIBE z zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. oraz zbiornikiem buforowym obsługującym istniejący kocioł stałopalny. Dolne źródło sondy pionowe.

Poraj

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (ogrzewanie grzejnikowe niskotemperaturowe) z zastosowaniem powietrznej pompy ciepła firmy GORENJE AEROGOR ECO INVERTER 13 A

Częstochowa, Warszawska 355, Siedziba firmy

Wykonanie maszynowni powietrznej pompy ciepła NIBE F2040 8 kW, która służy do ogrzewania siedziby NASZEJ FIRMY przy ul. Warszawskiej 355 w Częstochowie.

Wręczyca Wielka k/Częstochowy

Modernizacja kotłowni z kotła EKO-GROSZEK 25 kW na gruntową pompę ciepła NIBE z zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. dla budynku 135 m2. Dolne źródło sondy pionowe.

Konopiska k/Częstochowy

Gruntowa pompa ciepła NIBE do ogrzewania budynku 240 m2 i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Koszęcin, ul. Dąbrówki

Gruntowa pompa ciepła NIBE do ogrzewania budynku 250 m2 i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dolne źródło sondy pionowe.

Śliwaków k/ Kłomnic

Gruntowa pompa ciepła NIBE do ogrzewania budynku 250 m2 i przygotowania ciepłej wody użytkowej (ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe). Dolne źródło sondy pionowe.

Konopiska k/ Częstochowy

Przygotowanie dolnego źródła (sondy pionowe) pod kotłownię pompy ciepła.

Częstochowa

Powietrzna pompa ciepła Alpha Innotec do ogrzewania budynku 290 m2 i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dolne źródło (powietrze).

Szałsza k/ Gliwic,

Gruntowa pompa ciepła EUTERIS do ogrzewania budynku biurowego oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dolne źródło (poziomy wymiennik gruntowy)

Skip to content